Místní knihovna Veltrusy
Naposledy aktualizováno: 27.12.2020

 

Říjnová literární výročí

 

14.10.1995 zemřela Edith PARGETEROVÁ

píšící též pod jménem Ellis Peters, anglická prozaička, autorka historických a detektivních románů

 

Ve fondu naší knihovny je 10 titulů od této autorky

  

 

25. výročí úmrtí

 

 

 

 

15.10. 1920 narozen Mario PUZO, americký prozaik 

 

Ve fondu naší knihovny je 5 svazků, např. román Kmotr

 

 

100. výročí narození  

 

 


 

 

 


19.10. 1745 zemřel Jonsthan SWIFT, irský satirický prozaik

a básník

 

Ve fondu naší knihovny je titul Guliverovy cesty 

 

 

275. výročí úmrtí 

 

 

 


 21.10. 1945  narozen Vojtěch STEKLAČprozaik

a scénárista, autor knih pro děti 

 

Ve fondu naší knihovny je 23 titulů od tohoto autora

 

 

 

75. výročí narození

 

 

 

 

22.10. 1870 narozen Ivan Alexejevič BUNIN, ruský básník a prozaik, nositel Nobelovy ceny

 

Ve fondu naší knihovny jsou od tohoto autora čtyři tituly povídkové soubory

 

 

 

150. výročí narození

 

 

 

23.10. 1805  narozen Adalbert STIFTER, rakouský prozaik,

původem z Čech 

 

Ve fondu naší knihovny jsou 2 tituly od tohoto autora, povídkové soubory Horský křišťál a Hvozd 

 

 

 

215. výročí narození

 

 

 

24.10. 1925  zemřel Jindřich Šimon BAAR, prozaik, sběratel pohádek

 

Ve fondu naší knihovny je 22 titulů od tohoto autora

 

 

 

95 . výročí úmrtí

 

 

 

31.10. 1980  zemřel Jan WERICH, herec, dramatik, prozaik a překladatel                                                         

 

Ve fondu naší knihovny je 11 titulů od tohoto autora 

 

 

 

40. výročí úmrtí

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 Rok 2019 v Městské knihovně ve Veltrusích


 Výpůjční doba
 1 výpůjční  den,  pro veřejnost otevřeno 3 hodiny


Čtenáři
V minulém roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 109 čtenářů, z toho 34 čtenářů mladších 15 let.


Návštěvnost
Registrovaní  čtenáři uskutečnili celkem 918 návštěv knihovny, z toho čtenáři do 15 let 259 návštěv. Průměrná týdenní návštěvnost činila 19 čtenářů.


Výpůjčky
Celkem bylo zapůjčeno 2 795 svazků. Z toho beletrie a naučné literatury dospělým čtenářům 2 225 svazků, mládeži 570 svazků. Za jeden týden bylo zapůjčeno průměrně 45 svazků literatury pro dospělé a 12 svazků literatury pro mládež.

 

Přírůstky knižního fondu, nákupy knih
Za částku 24 670,- Kč od MÚ Veltrusy bylo zakoupeno 162 svazků, z darů čtenářů bylo na knižním veletrhu Svět knihy v Praze zakoupeno 31 svazků. Dalších 57 svazků bylo získáno darem. Všem dárcům děkujeme! Celkem se knižní fond rozrostl o 125 svazků beletrie pro dospělé, 36 svazků naučné literatury pro dospělé, 45 svazků beletrie pro mládež, 13 svazků naučné literatury pro mládež. 


Výpůjčky ze Středočeské vědecké knihovny Kladno
Během roku jsme měli zapůjčeny tři soubory knih. První soubor o 204  svazcích zapůjčený v listopadu 2018 byl v únoru 2019 nahrazen souborem  o 201   svazcích. V listopadu nám byl zapůjčen soubor o  201 svazcích, který je čtenářům k dispozici ještě počátkem roku 2020 .


Internet, elektronický katalog
V knihovně je možnost připojení k Internetu.  K  31. 12. 2019 bylo v elektronickém katalogu uloženo  13 172 záznamů, což zahrnuje veškeré knihy umístěné ve volném výběru i ve skladu. Ve fondu je evidováno 13 171 svazků knih a 1 mapa, z toho 3 043 je  svazků naučné literatury pro dospělé a 391 svazků naučné literatury pro mládež, 7 769 svazků beletrie pro dospělé a 1 968 svazků beletrie pro mládež.                                                                                                                                                         Knihovna provozuje internetové stránky http://www.knihovnaveltrusy.wz.cz/index.php?akce=uvod. Na internetových stránkách jsou každý měsíc zveřejňována literární výročí, čtvrtletně je podáván souhrnný přehled novinek v knižním fondu. Počet návštěv těchto stránek ve sledovaném roce činil 4 637.
V prostoru knihovny jsou průběžně požádány malé tematické výstavky knih k literárním a historickým výročím. Aktuality z činnosti knihovny a zajímavosti z knižního fondu knihovny byly publikovány        ve Veltruských listech. Základní informace o provozu knihovny jsou kromě internetových stránek zveřejněny i na vývěsce umístěné v blízkosti vstupních dveří do knihovny. 
                                                                                                                                                               Jitka Lísková

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv akcí knihovny

Výstavy v prostorách knihovny

 

2003 - Oldřich Hilmera

- život a dílo veltruského rodáka, významného českého sbormistra,   pedagoga  a hudebního skladatele  (1891 - 1948)

 

2004 - Ladislav Čepelák

- fotografické dokumenty a ukázky z díla veltruského rodáka, uznávaného malíře, grafika a pedagoga (1924 - 2000)

 

2008 - Historie a současnost knihovny ve Veltrusích

- spojeno s otevřením dětského oddělení knihovny

Ukázky písemných dokumentů o činnosti veltruské čtenářské besedy a Městské knihovny v předválečných a válečných letech, doklady o zabavování  knih, ukázky knižních ilustrací, zajímavosti fondu: knihy oceněné na literárních soutěžích, knihy dedikované autory naší knihovně, svazky z fondu čtenářské besedy.

 

 

Březen 2012 -  Dny otevřených dveří v knihovně

v rámci celostátní akce Březen  - měsíc čtenářů

V knihovně byly vystaveny zajímavosti knižního fondu a dokumenty o provozu knihovny v minulosti. Výstava probíhala pro veřejnost o víkendu, v následujícím týdnu ji pak navštívili žáci 2. - 5. tříd ZŠ Veltrusy

 

Červen 2014 - Výstava knižních ilustrací

Ladislava Čepeláka

k 90. výročí narození veltruského rodáka

Vystaveny byly cykly grafických listů - ilustrací ke knihám Ch. Brontëové Jana Eyrová a Vladimíra Holana Dokumenty  a další knihy z fondu naší knihovny, které obsahují jako ilustrace grafiky Ladislava Čepeláka.

 

Návštěvy žáků ZŠ

Od roku 2003 jsou každoročně pořádány návštěvy žáků 1. stupně ZŠ Veltrusy v knihovně. Děti jsou seznamovány s knižním fondem, provozem knihovny a její historií. V prostorách knihovny jsou pak vystavovány výtvarné práce s knižní tematikou, které děti po návštěvě knihovny malují.

Poslední návštěva v této etapy proběhla 31.10.2014, zúčastnily se 4. třída, obě 5. a 6. třída ZŠ Veltrusy. V roce 2015 se návštěva dětí v knihovně neuskutečnila.

Nová etapa spolupráce se základní školou byla zahájena ve školním roce 2016/17 v souvislosti s nástupem paní knihovnice Heleny Richterové. V listopadu a prosinci proběhly besedy o knihách a čtenářství se žáky 3. a 5. tříd v budově školy a tyto třídy rovněž navštívily knihovnu. Počátkem roku 2017 se uskutečnily besedy a návštěvy knihovny pro 4. a 2. třídy. V průběhu školního roku 2016/17 tak byly s naší knihovnou seznámeny děti z devíti tříd. V roce 2018 proběhly besedy pro žáky třetích tříd včetně následné exkurze do knihovny. Zúčastnilo se 47 dětí.  

 

Návštěvy dětí z Mateřské školy Veltrusy

Spolupráce navázaná návštěvou dětí z MŠ v červnu 2013 pokračovala v roce 2014 v rámci projektu Malý čtenář. V květnu navštívily knihovnu děti ze tříd Kuřátka a Motýlci. Obě třídy jsou registrovány jako kolektivní uživatelé naší knihovny. 

V měsíci listopadu 2017 proběhly besedy o knihách s tématikou skřítků ve třídách Kuřátka a Motýlci. Dětem byla přečtena kniha Maxe Bolligera Šťastný skřítek. Děti pak namalovaly obrázky ke knize podle vlastní fantazie. Obrázky byly vystaveny na schodišti knihovny. Všechny třídy MŠ přišly následující týden po besedě na exkurzi do knihovny a také si vypůjčily dětské knihy.