Místní knihovna Veltrusy
Naposledy aktualizováno: 27.12.2020

 

 

Otevírací doba společně pro dospělé i mládež

 

pátek od 14 do 17 hodin - knihovnice ing. Jitka Lísková

 

V této době je možnost zapůjčování knih, které jsou umístěny jednak ve volném výběru, jednak z větší části ve skladu. Knihy umístěné ve skladu se vyhledávají pomocí elektronického nebo lístkového katalogu.

Současný knižní fond nabízí  cca 1 000 svazků krásné a naučné literatury pro mládež ve volném výběru  a přibližně stejný počet ve skladu. Krásné literatury pro dospělé je umístěno cca 2 000 ve volném výběru a cca 5 000 ve skladu. Naučné literatury pro dospělé je k dispozici okolo 2 800 svazků, z nichž je většina umístěna ve skladu.

 

V průběhu celé otevírací doby je k dispozici internetové připojení.

K dispozici není služba kopírování.

 

Výpůjční lhůta je čtyři týdny. Před uplynutím této lhůty je možné

výpůjčku prodloužit v případě, že nemá o knihu zájem jiný čtenář. 

 

Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny ve Veltrusích

 


1. ZÁPISNÉ A REGISTRAČNÍ POPLATKY

Roční registrační poplatek pro děti, studenty a důchodce

30,- Kč

Roční registrační poplatek pro ostatní dospělé čtenáře

50,- Kč

 

Při vystavení duplikátu za zničený nebo ztracený průkaz zaplatí

každý čtená(i čtenář  mladší 15 let) jednorázový poplatek 20,00 Kč

 

  2. POPLATKY Z PRODLENÍ

 Při překročení výpůjční lhůty doplatí čtenář poplatek 

za překročenou výpůjční dobu u každé knihovní jednotky

Kč 2,00 za každý započatý měsic
   
  3. POPLATKY ZA UPOMÍNÁNÍ

           Upomínky pro dospělé čtenáře:

  za 2 měsíce I. upomínka      5,- Kč +poštovné

  za 3 měsíce II. upomínka   10,- Kč +poštovné

  za 4 měsíce III. upomínka  15,- Kč +poštovné (doporučeně)

 

           Upomínky pro dětské čtenáře:

za 2 měsíce I. upomínka   3,- Kč +poštovné

za 3 měsíce II. upomínka  6,- Kč +poštovné

za 4 měsíce III. upomínka  9,- Kč +poštovné (doporučeně)

   

4. NÁHRADY ŠKOD A ZTRÁT

   
Čtenář nahradí ztracenou nebo poškozenou knihu v souladu s výpůjčním řádem a dle rozhodnutí knihovníka. K tomuto se připočítává ještě úhrada znehodnoceného knihovnického zpracování za každou knihovní jednotku 20,00 Kč.

O způsobu náhrady za ztracenou nebo zničenou knihu rozhoduje knihovna, v souladu s Občanským zákoníkem  může požadovat: 

- finanční náhradu ve výši ceny knihy na současném knižním trhu
  a manipulační poplatek 20,- Kč.
- nepoškozený výtisk téhož díla, téhož vydání
  a manipulační poplatek  20,- Kč.

Při částečném poškození výtisku se účtuje vzniklá škoda dle míry poškození, výši úhrady stanoví knihovník.

Tato příloha Knihovního řádu Místní knihovny Veltrusy platí od 6.ledna 2003